Deleg. til Sjøfartsdir. etter sjødygtighedsloven

Published in:Norge
SUMMARY

Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 3a. (NHD)

 
FREE EXCERPT

Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 3a.

Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 20. juni 2003 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 3a,

jf. delegeringsvedtak...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL